chin79cr's latest activity

  • C
    chin79cr đã đặt chủ đề mới.
    Để hạn chế mất thời kì cho việc phỏng vấn cũng như gia hạn visa Mỹ 2019 cho bạn, Kornova sẽ san sớt chỉ dẫn gia hạn và kinh nghiệm đặt...
  • C
    chin79cr đã đặt chủ đề mới.
    định nghĩa EB-5 là gì ? Chương trình định cư Mỹ diện EB-5 (được viết tắt của cụm từ Employment Base Fifth) là chương trình đầu tư định...
Top