Bạn có biết cách phân loại hóa đơn điện tử

taiphamduc

New member
#1
Một trong những vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào mà nhất là những kế toán viên trong quá trình vận hành và triển khai hóa đơn điện tử cần nắm rõ đó là việc phân loại các loại hóa đơn điện tử. Vậy hiện nay có những loại hóa đơn điện tử nào. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.minds.com%2Ffs%2Fv1%2Fthumbnail%2F1050977834502283264&hash=266d22f8e6a0d932376ba4c198b71bf4
các loại hóa đơn điện tử hiện nay
Căn cứ Điều 5, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 quy định rõ hóa đơn điện tử bao gồm có những loại sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT) là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Việc nắm rõ cũng như phân loại các loại hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình tra cứu hóa đơn điện tử về sau nhằm mục đích kiểm chứng thông tin và kiểm tra tính pháp lí của hóa đơn điện tử hiện hành.

Hi vọng với những chia sẻ ngắn gọn trên đây đã giúp bạn hiểu hơn phần nào về hóa đơn điện tử. Nếu như bạn cần tìm hiểu thêm các kiến thức khác về hóa đơn điện tử có thể tìm hiểu tại đây nhé.
 
Top