Chữ ký điện tử là gì ?

taiphamduc

New member
#1
Để hiểu về chữ ký điện tử, bạn cần phải hiểu được bản chất chữ ký điện tử là gì. Chữ ký điện tử là được hiểu là thông tin đi kèm theo các dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video,...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Ngày nay, chữ ký điện tử thường được sử dụng trong các giao dịch điện tử.
Chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu và sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Xuất phát từ thực tế được tạo ra để xác thực thông tin người ký nên loại chữ ký điện tử này phải đảm bảo được các tính năng năng cơ bản về bảo mật, chống thay đổi và xác minh đúng chủ nhân dữ liệu.
Cụ thể hơn, chữ ký điện tử phải được mã hóa, không trùng lặp hay giống với bất kỳ chữ ký điện tử nào khác và đảm bảo không bị thay đổi sau khi đã đăng ký. Lưu ý rằng, để có thể tạo được chữ ký điện tử, bạn bắt buộc phải có chứng chỉ chữ ký nhằm chứng minh được danh tính của bản thân.
Thông thường, chứng chỉ đó sẽ được cấp bởi một cơ quan chuyên cấp chứng chỉ và vẫn có thể bị thu hồi bất cứ khi nào nếu chủ nhân của chứng chỉ đó xảy ra vi phạm quy định.
Các tiêu chí cần quan tâm khi tạo chữ ký điện tử

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fchu-ky-dien-tu-2.jpg&hash=21b16a4b4f17fa9d5752525159cc65e6


Khi được sử dụng, chữ ký điện tử sẽ có giá trị pháp lý chứng minh chủ nhân của các tài liệu được gửi đi. Do đó, khi tạo chữ ký điện tử phải đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí sau:
  • Tiêu chí xác thực: là tiêu chí quan trọng cần đảm bảo để xác thực đúng chủ nhân của chữ ký và cũng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật với các tài liệu đã ký số và gửi đi.
  • Tính toàn vẹn: là tiêu chí giúp cho nội dung, dữ liệu khi đã được ký điện tử gửi đi thì không thể thay đổi..
  • Không thoái thác: là tiêu chí đảm bảo sự ràng buộc chủ nhân chữ phải nhận trách nhiệm của mình khi sử dụng chữ ký đó và không thể nào phủ nhận của mình.
  • Công chứng: Chữ ký trong tệp Excel, Word, hoặc PowerPoint được một máy chủ dán nhãn thời gian bảo mật. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác nó còn có tính hợp lệ như của dịch vụ công chứng.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.
 
Top