Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công (Phần 2)

#1
Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công (Phần 2)95. Tin là sẽ thấy, trong khi đó con người thường thấy rồi mới tin, niềm tin vô cùng quan trọng.

96. Chỉ có hai nguyên nhân khiến người ta không thể thành công đó là lười biếng và sợ hãi. Ba nỗi đáng sợ nhất của con người đó là: lửa, nhảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp và diễn thuyết trước công chúng.

97. Đừng chỉ vì mình không kiếm được tiền mà hy vọng người khác phá sản. Phải luôn tạo dựng những môi trường tốt, ám thị một cách chính diện, cho dù là ban ngày hay buổi đêm tất cả những việc có liên quan đến bạn đều phải hân hân hướng vinh.
 
Top