Một số chức năng thấm lọc

hungk10

New member
Xác minh
#1
Phân loại vải địa kỹ thuật có thể theo nhiều cách khác nhau như theo cấu trúc, chức
năng, vật liệu, mục đích…, sau đây phân loại theo cấu trúc của vải và theo chức năng
sử dụng:

Phân loại theo cấu trúc vải
Vải không dệt: gồm những sợi ngắn gắn kết với nhau bằng keo hóa học hoặc
bằng gia nhiệt có các đặc trưng sau:
Biến dạng từ 30% đến 50%
Sức chịu kéo từ 1 đến 30 kN/m, với những loại vải đặc biệt sức chịu tải
có thể đạt tới 30 đến 100 kN/m.
Vải dệt: cấu trúc như các loại vải may mặc thông thường có các đặc tính sau:
Sức chịu tải lớn, theo hướng dọc lớn hơn hướng ngang.
Loại dệt có modun biến dạng lớn hơn loại không dệt nhưng lại không
đẳng hướng.

Phân loại theo chức năng sử dụng
Loại có chức năng ngăn cách: sử dụng làm ngăn cách giữa 2 lớp vật liệu có
tính chất cơ lý khác nhau.
Loại có chức năng thấm lọc: ngăn cách không cho các phần tử lơ lửng trong
nước đi qua màng lọc.
Loại có chức năng thoát nước: cho phép thoát nước theo cả 2 chiều đứng và
ngang.
Loại có chức năng gia cố cơ học: làm đồng nhất sự biến dạng, tăng độ bền phá
hủy cục bộ.

Chức năng của vải địa kỹ thuật
Tùy thuộc vào các công trình mà sử dụng vải địa kỹ thuật có một hay kết hợp các
chức năng sau:
Chức năng phân cách
Vải địa kỹ thuật được dùng làm tấm ngăn cách liên tục giữa 2 lớp vật liệu có đặc
tính khác nhau, thí dụ như cát sạn sỏi với bùn sét. Dùng vải địa kỹ thuật sẽ tránh
được mất vật liệu, cho phép giảm khối lượng đất đắp và sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí
xây dựng. Sử dụng lớp phõn cách bảo đảm rằng tính chất cơ học của các lớp đất
được bảo quản an toàn, tải trọng tác dụng sẽ được tiếp nhận và sự phân bố tải trọng
trong nền đất tốt hơn.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fssl.latcdn.com%2Fimg%2FSJGVNst3r-chuc-nang-vai-dia-ky-thuat-phan-cach-moi.jpg&hash=e93dd1e6f071a7cd5cb11b16d3a51be5
Vải địa kỹ thuật phân cách
Chức năng thấm lọc
Nước di chuyển có mang theo những phần tử lơ lửng, VĐKT sẽ cho nước đi qua
và nó sẽ giữ các vật liệu lơ lửng ở lại. Nhưng quá trình này sẽ bít nhép màng lọc và
làm giảm khả năng thấm của màng lọc. Hiện tượng này không thể tránh được và chấp
nhận nếu thỏa món các điều kiện sau:
Hệ số thấm theo đường lọc vẫn cao hơn hệ số thấm của khu vực xung quanh.
Hiện tượng bít chậm so với tuổi thọ công trình.
Quá trình lắng có một thời hạn nhất định.
 
Top